Uitrichten van de schotelantenne.

Wat heeft u nog nodig voor het installeren van een schotelantenne?

• een digitale satellietontvanger
• schotelantenne (min.diameter 60cm)
• één of meerdere LNB's (aantal is afhankelijk van het gewenste aantal satellietontvangers *)
• LNB-beugel, voor twee of meer LNB's (per satellietpositie 1 LNB)
• DiSEqC voor het schakelen tussen meerdere satellietposities.
• muurbeugel cq vloerstatief (afhankelijk van de plaats: de gevel van het huis of platdak cq grond.
• F-connectors
• coaxkabel 75 ohm (geschikt voor buitengebruik)
• werkmaterialen: kompas, satfinder, waterpas

 

* LNB's zijn er in verschillende uitvoeringen. Een single LNB wordt gebruikt voor het aansluiten van één digitale satellietontvanger, een TWIN LNB voor twee en een QUAD LNB voor vier digitale satellietontvangers die onafhankelijk van elkaar kunnen werken.Er bestaat ook een Duo LNB monoblock (twee LNB's in een behuizing) die geschikt is voor ontvangst van zowel de Astra 1 satelliet 19,2°O als de Astra 3 satelliet 23,5°O.  int.tv


Plaats van de schotelantenne.

schotelantenne Houdt u er vooral rekening mee dat u misschien wel toestemming van uw gemeente moet hebben voor de plaatsing van uw schotel. Er zijn n.l. beperkende regelingen t.a.v. plaatsing op voorerf en zijerf, op balkon, afmeting van de schotel en of u in een beschermd dorps- of stadsgezicht woont of niet. Op de website van het ministerie van VROM kunt u gedetailleerde informatie vinden of u er goed aan doet een vergunning bij uw gemeente voor uw schotelantenne aan te vragen.
Lees meer over de VROM/schotelantenne

Installatie schotelantenne.

Stap 1: Plaatsbepaling schotel.
U moet voor uw schotel een plek zoeken met vrij en onbelemmerd zicht naar het zuiden (exact 19.2 graden van het zuiden naar het oosten). Daar waar zomers om 12:45 uur de zon staat.

Stap 2: Zorg ervoor dat de schotel loodrecht gemonteerd kan worden.
Gebruik daarvoor een waterpas.

Stap 3: Elevatie en Azimuth bepaling.
Om een schotel optimaal op een satellietposite te richten, heeft u te maken met 2 instellingen, nl die voor het azimuth en elevatie. Het azimuth (horinzontale afstelling) is gerelateerd aan de kompasrichting van de satellietpositie. De Astra-1 satellieten (19,2 oost) hebben een azimuth van ongeveer 161. Elevatie (verticale afstelling) is de hoek waarbij de schotel t.o.v. de horizon naar boven kijkt om de satelliet te kunnen ontvangen. In Nederland is deze hoek (afhankelijk van waar u woont in Nederland) voor de Astra 1 satelliet 28 tot 29 graden. Voor het goed kunnen instellen van het juiste azimuth en de elevatie moet u de azimuth- en elevatiemoeren op de schotelbevestiging iets losdraaien opdat de schotel op een soepele wijze zowel horizontaal als verticaal kan worden gedraaid.

Stap 4: Stel eerst het juiste azimuth en daarna de elevatie in.
Handig voor het uitrichten van de schotel is een simpel kompas, een eenvoudige satfinder (het liefst uitgevoerd met een audiosignaal), een digitale ontvanger en een, bij voorkeur klein, tv-toestel die u bij het installeren het liefst binnen gezichtsbereik moet hebben. Stel als uitgangspunt voor de elevatie de schotel in op 30 graden.

signaalmeter Stap 5: Sluit nu de satfinder op de LNB aan
en verbindt de uitgang van de satfinder met de digitale satellietontvanger die weer op zijn beurt is aangesloten op het tv-toestel. Als u meerdere satellietposities wilt ontvangen, koop dan bij voorkeur een voor dit doel geschikte LNB-beugel. Hier zijn de gewenste posities al vast ingesteld hetgeen u extra afstelwerkzaamheden zal besparen.

Stap 6: Als alle apparatuur correct is aangesloten kunt u alle apparatuur inschakelen.
Doe dat pas alle kabels goed zitten om kortsluiting te voorkomen.

Stap 7: Astra 1 satelliet (19.2 gr. oost) is het startpunt van de installatie.
Richt de schotel iets links van het zuiden (19 graden oost) en zet hem voorzichtig vast. Beweeg de schotel iets naar boven en/of naar benedenen eventueel ook iets naar links en/of rechts. Als de satfinder begint te piepen (en ook de wijzer uitslaat) heeft u een satelliet gevonden. Beweeg nu de schotel alleen naar boven of beneden. Herhaal dit totdat hij blijft piepen. De hoogte-instelling van uw schotel is nu goed. Draai de bouten beter vast, maar nog niet te strak.

Stap 8: Op uw digitale ontvanger is nu te zien op welke satellietgroep u gericht bent.
Lees goed de handleiding van uw ontvanger door om naar het Hoofdmenu en Installatiemenu van uw satellietontvanger te komen. Blader rustig door de satellietenlijst en wacht enkele seconden per satelliet totdat je u ziet dat u ontvangst hebt en op welke satellietgroep en frequentie dat dan wel is. Is het gradengetal hoger (of lager) dan de satellietpositie waarop je deze LNB wilt uitrichten dan moet u de schotel iets naar links of iets naar rechts draaien. Voordat u dit doet, moet u eerst uw digitale ontvanger op de gewenste satellietpositie positie zetten. Draai nu voorzichting de schotel naar de goede kant en als u op het scherm het juiste ntvangstsignaal van de satelliet ziet, dan heeft u de klas geklaard. Doet u het nauwkeurig dan is het echt een simpel klusje.

Stap 9: Fijnafstelling. Gebruik nu de satfinder voor de eventuele fijnafstelling van de schotel.
Op het scherm ziet u dan het signaal toenemen en of afnemen. Bij het sterkste signaal moet u de schroeven op de schotel goed vast zetten voor zowel voor de hoogte instelling als de links-rechts beweging. Let op dat de schotel hierbij niet wordt verschoven en houdt daarbij de signaalsterkte goed in de gaten. Als u meerdere LNB's in een bijpssende LNB-beugel of een monoblock hebt dan ontvang u de andere satellietposities automatisch. U kunt dat vrij gemakkeijk testen door de andere aangesloten LNB's aan te sluiten en de satellietontanger op de juiste satellietpositie in te stellen. Bij een LNB beugel met losse LNB's kunt u de buitenste LNB's iets heen en weer schuiven totdat u het sterkste signaal ontvangt. Door het kantelen (rechtsom draaien) van de LNB voor Astra 2 satelliet (zo'n 14 tot 16 graden) kunt ook nog verder fijnafstellen. Volg goed de installatiebeschrijving tav uw schotelanttene en LNB-beugel.

Tot slot:

Als u de werkzaamheden zorgvuldig en nauwkeuring uitvoert, zult u merken dat de installatie u gemakkelijk afgaat. Er zijn opmerkingen op het internet te lezen als zou het specialistisch werk dat alleen maar door de erkende vakhandel succesvol kan worden uitgevoerd. Laat u zich daartoe niet afleiden. Wij hebben een aantal offertes van verschillende, vaak ook aardige, vakspecialisten gevraagd. Soms moesten we zelfs bedelen om een offerte en als we die al ontvingen, kregen we toch te weinig inzicht in de opbouw van de onderdelen die tot de offerteprijs hebben geleid. Wat ons daarbij wel opviel was dat de totale prijs van apparatuur en installatie aan de zeer forse kant was. Bij naberekening van de diverse onderdelen viel ons op dat de winst voor de vakhandelaar voor het plaatsen van een niet al te ingewikkelde satellietontvangstinstallatie tussen de 500 tot 1000 euro bedroeg. Dat gaf ons genoeg aanleiding het werk zelf ter hand te nemen en zelf de klus succesvol te klaren.